Proiectul de hotarare pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 11/12.04.2022 - la propunerea actionarului majoritar SIF OLTENIA S.A