BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata pentru data de 11/12 Aprilie 2022